Select Page

 

SREDA, 18.6.2014

ČETRTEK, 19.6.2014

PETEK, 20.6.2014

PONEDELJEK, 23.6.2014

Ljubezen in druge tegobe

2. A/3. A od 7.50 do 10.15

2. B od 10.35 do 12.00

v uč. 16

Izvaja : Berdelak Potočnik A.

Fair play, športna prehrana

2.B od 7.50 do 10.15

2.A od 10.35 do 12.00

v uč. 1

Izvaja : Uranič R.

Socialne igre

1.A/B (dijaki z neizpolnjeno obveznostjo)

od 9.30 do 11.00

v uč. 25

Izvaja Tofolini K.

3.B – PUD; 4.C/D – doma

Kopalni dan

Vodja : Uranič R.

Bazen Trbovlje

Vstopnina 3,50 €

Od 10.00 do 13.00

Spremljevalci:

1.A – Kolar M., Štrtak D.

1.B – Preložnik M., Naglav A.

2.A – Resnik Z., Zupanc T.

2.B – Pevec K., Tofolini K.

3.A – Šiles S., Lukan B.

3.B – Mazij A., Uranič R.

4.C/4.D – Gosak T.

Obvezno za vse dijake

Prometno-varnostne vsebine : motoristi

Ob 9.00 na Štulmu

2. A, 2. B, 4. C, 4. D

Spremljevalci :

Resnik Z., Kovač Hace S., Macerl V., Gosak T., Uranič R.

Obvezno za vse dijake

Podelitev spričeval

Ob 10.00

1. A – uč. 1

1. B – uč. 2

2. A – uč. 28

2. B – uč. 16

3. A – uč. 32

3. B – uč. 25

4. C/4. D – uč. 20

Podelitev spričeval ZI

Ob 11.30

Uč. 30

2. E

3. C

3. D

Po podelitvi spričeval ZI vpis v 4. letnik.

Dostopnost