Select Page

OBRAZEC ZA SPREMEMBO MENIJA DIJAŠKE MALICE


Ime in priimek dijaka ______________________Razred:_____________

Prijavljen sem na:

mesno    vegi   toplo hladno   malico (obkroži)


Od _________________ (datum) dalje želim prejemati (ustrezno obkroži):

MESNO

BREZMESNO

TOPLO

HLADNO


Datum:________________________________


Podpis dijaka: _______________________ Podpis staršev:

________________________

 

Dostopnost