Select Page

Vračanje učbenikov

Dijaki lahko izposojene učbenike vrnete v času interesnih dejavnosti   21. 6. 2021 in 22. 6. 2021 od 7.10 do 11.00, 23. 6. 2021 pa od 8.30 do 12.00. Učbenike boste oddajali v učilnici 20. Dijaki 1. C, 1. D in 2. D razreda boste učbenike vrnili 21. in 22. 6. 2021, ko v...

Interesne dejavnosti v juniju 2021

INTERESNE DEJAVNOSTI 21. 6. 2021 – 23. 6. 2021 Razpored je opravljen po oddelkih. Malico prevzamejo dežurni dijaki ob prihodu v šolo. V sredo se dijaki, ki imajo ta dan športni dan, ob predvideni uri zberejo pred šolo in pred odhodom prevzamejo malico.   Dan...