Select Page

2. februarja že 25 let obeležujemo Svetovni dan mokrišč, ki v letošnjem letu poteka prvič pod okriljem mednarodnih dni Organizacije združenih narodov (OZN). Letošnja tema “Mokrišča za ljudi in naravo” je namenjena boljšemu poznavanju mokrišč v naši okolici in poudarjanju njihovega pomena za ljudi in naravo.

Ramsarska konvencija o mokriščih iz leta 1971 je med najstarejšimi globalnimi okoljskimi sporazumi, ki naslavlja preudarno rabo mokrišč in njihovo celovito upravljanje. Opozarja na pomen vode za ohranjanje zgradbe in delovanja ekosistemov, njihovega vrstnega sestava rastlinskih in živalskih vrst ter zagotavljanje ekoloških procesov.

V letošnjem šolskem letu so dijaki 1. E z mentorico Karmen Tofolini, v okviru EKOŠOLE vključeni v projekt Voda – naše bogastvo. Med drugim obiskujejo izbrano mokrišče in ga opazujejo s pomočjo dnevnika – Opazovanje mokrišča. Za svoje opazovanje so izbrali Medijo. Za dnevnik izmerijo temperaturo in pH vode, izmerijo hitrost vodnega toka, opazujejo rastline in živali. Tudi pri pouku tej problematiki namenijo nekaj časa, se pogovarjajo o varčevanju z vodo, si ogledajo poučne filmčke in podobno.

Dostopnost