Select Page

Veseli december je mesec osebnih in verskih praznikov pa tudi praznikov, v katerih se spominjamo naše polpretekle zgodovine.  

Korenine Slovenije segajo že skoraj dvesto let nazaj.  Slovenski izobraženci so zagovarjali idejo o združeni Sloveniji, ki pa bi bila še naprej del tuje-  habsburške oblasti.  

Korak na poti v samostojnost je bila tudi Država Slovencev, Hrvatov in Srbov in  Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev ter po 2.svetovni vojni nastala SFRJ (Socialistična federativna republika Jugoslavija).   

Poslanci Skupščine Republike Slovenije, ki je bila prvič po vojni večstrankarska, so se v začetku decembra 1990 odločili, da se na temelju pravice slovenskega naroda do  samoodločbe izvede  plebiscit za samostojno Slovenijo.   

23.12.1990 je več kot 93% volilcev  odšlo na volišča in odgovarjalo na vprašanje:« Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna  država.« 

26.12.1990 so bili objavljeni rezultati plebiscita. Kar  88,5% vseh volilnih upravičencev  je glasovalo za samostojno Slovenijo, za državo, ki bo pravna, demokratična in bo varovala človekove pravice. S tem smo dokazali, da samostojnosti  ne more biti, če ni enotnosti.  

 

Spoštovani učitelji in dijaki. Še nekaj dni in leta 2021 ne bo več. Na žalost pa s tem ne bo izginilo vse tisto, kar nas odtujuje in ločuje.  Vse preveč je  ljudi, ki hote ali nehote pozabljajo, da so človekove pravice omejene s pravicami drugega človeka ter  pozabljajo, da v prihodnost ne vstopamo, ampak jo ustvarjamo ( John Schaar). 

SREČNO.  

.   

Dostopnost