Select Page

Šola je določila izbor učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih dijaki potrebujejo v šolskem letu 2021/2022. Učbenike, ki so na seznamu označeni s sivo barvo, si dijaki lahko izposodite v učbeniškem skladu, in sicer celoten komplet učbenikov in plačate polno ceno kompleta ali si izposodite posamezne učbenike in plačate sorazmerno nižjo ceno izposoje.

Če se boste odločili za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, plačilni nalog poravnajte najkasneje do navedenega roka, potrdilo o plačilu pa predložite ob prevzemu učbenikov (odrezek na plačilnem nalogu oziroma natisnjeno potrdilo o plačilu v spletni banki). Iz potrdila naj bo razvidno ime in priimek dijakinje/dijaka, ki si bo učbenike izposodil. Če potrdila ne boste predložili, si učbenikov ne bo mogoče izposoditi.

Dijaki, ki ste imeli ob koncu pouka negativne ocene, plačilnega naloga niste prejeli. Učbenike boste plačali z gotovino v računovodstvu šole na dan prevzema.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj plačati odškodnino.

 

URNIK PREVZEMA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

 

PONEDELJEK 23. 8. 2021 8.00 – 12.00

1. letnik ZN

1., 2., 3. letnik Trgovec

TOREK 24. 8. 2021 8.30 – 12.00

2. letnik ZN

1., 2., 3. letnik Gastronom – hotelir

1. in 2. letnik NPI (Pomočnik v biotehniki in oskrbi)

SREDA 25. 8. 2021 8.00 – 12.00

3. in 4. letnik ZN

4. in 5. letnik Ekonomski tehnik

4. in 5. letnik Gastronomija

 

Učbenike, ki jih morate kupiti, lahko naročite tudi na naslednjih povezavah :

Kopija Nova https://www.kopija-nova.si/ss?pmr=2bu&pmid=vvfczz9bzzcj

Mladinska knjiga  Mladinska knjiga

Seznami učbenikov so tudi v DZS Litija in trgovinah Bags&More.

Sezname po posameznih programih pa najdete na spodnjih povezavah:

Seznam gradiv_ekonomski_tehnik_PTI

Seznam gradiv_gastronomija_pti

Seznam gradiv_gastronomske_in_hotelske_storitve

Seznam gradiv_pomočnik_v_biotehniki_in_oskrbi

Seznam gradiv_trgovec Seznam gradiv_zdravstvena nega

 

Vanda Macerl, skrbnica učbeniškega sklada

Dostopnost