Select Page

Torek, 17. 08. 2021

Matematika

1.A, 1. B, 1. C, 1. D, 2. C, 2. D, 3. C

Fizika

2.A (D.M.)

Pisno ob 8:00 – učilnica 30

Ustno ob 9:15 – učilnica 30

Mikrobiologija, VZD-higiena in mikrobiologija

Pisno ob 8:00 – učilnica 17

Informacijsko komunikacijsko opismenjevanje

Pisno ob 8:00 – učilnica 27

Ustno ob 9:00 – učilnica 27

Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč, Osnove patologije v povezavi s kliničnimi vedami

Pisno ob 8:00 – učilnica 25

Ustno ob 9:00 – učilnica 15

OET- oblikovanje enostavnih tekstilij, oblikovanje prodajnega prostora

Praktični del ob 8:00 – učilnica za tekstil


Sreda, 18. 08. 2021

Anatomija in fiziologija

Pisno ob 8:00 – učilnica 41

Ustno ob 9:15 – učilnica 41

Angleščina

Pisno ob 8:00 – učilnica 2

Ustno ob 9:15 – učilnica 2

Osebne finance in davki, TTD trženje turističnih destinacij, DGEP – razvoj in delovanje gospodarstva

Pisno ob 8:00 – učilnica 40

Ustno ob 9:15 – učilnica 40


Četrtek, 19. 08. 2021

Matematika

2.A, 3. A, 3. B, 4. B, 4. C, 4. D, 5. D

Fizika

2.A (V.T.)

Pisno ob 8:00 – učilnica 30

Ustno ob 9:15 – učilnica 30

Umetnost

Pisno in ustno oziroma praktični del ob 8:00 – učilnica 25

Športna vzgoja

Praktični del ob 8:00 – športna hala,


Petek, 20. 08. 2021

Kemija, kemija v stroki, anatomija in fiziologija, biologija, zdravstvena nega (trgovec)

Pisno ob 8:00 – učilnica 17

Ustno ob 9:15 – učilnica 17

Družboslovje, strokovna angleščina

Pisno ob 8:00 – učilnica 28

Ustno ob 9:15 – učilnica 28

Slovenščina

Pisno ob 8:00 – učilnica 29

Ustno ob 9:00 – učilnica 29

 

 

Dostopnost