Select Page

Dijaki lahko izposojene učbenike vrnete v času interesnih dejavnosti  

21. 6. 2021 in 22. 6. 2021 od 7.10 do 11.00,
23. 6. 2021 pa od 8.30 do 12.00.

Učbenike boste oddajali v učilnici 20.

Dijaki 1. C, 1. D in 2. D razreda boste učbenike vrnili 21. in 22. 6. 2021, ko v šolo prinesete dnevnike PUD.

Vanda Macerl, skrbnica učbeniškega sklada

Dostopnost