Select Page

Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi bo v torek, 8. 9. 2020, ob 12.40 v pisarni tajnice poklicne mature. Dijaki lahko obvestila o uspehu in spričevala prevzamete le osebno, oziroma pisno pooblastite osebo, ki jih bo prevzela v vašem imenu. Če se podelitve spričeval nikakor ne boste mogli udeležiti, boste dokumentacijo lahko dvignili v tajništvu v času uradnih ur.

Ob prihodu v šolo upoštevajte vsa higienska priporočila. Nošenje obraznih mask v zaprtih prostorih je obvezno!

Tatjana Zupanc, tajnica ŠMK

Dostopnost