Select Page

10. oktobra je Svetovni dan duševnega zdravja. Prvič so ga na pobudo Svetovne federacije za duševno zdravje praznovali leta 1992.

Zdravje je stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni in onemoglosti. Duševno zdravje je čustvena in duhovna prožnost, ki nam omogoča uživati življenje in se soočati s problemi in s stiskami, ki lahko nastopijo v življenju. Vsak posameznik se drugače odziva na življenjske stiske in preizkušnje. Posledica je lahko stres, ki je odziv na situacijo, ki poruši naše ravnotežje. Vpliva na naša čustva, misli, telo in vedenje. Naše duševno zdravje vliva tudi na kvaliteto medsebojnih odnosov. Pomembno je, da za svoje duševno zdravje poskrbimo tako, da delamo tudi stvari, ki nas veselijo: rekreacija, ples, zabava,……, da se odzivamo na stresne situacije na pozitiven in konstruktiven način, da priznamo, da imamo tudi mi slabše dneve, ko smo bolj ranljivi. Če sami tega ne zmoremo, če smo v tako težki situaciji, poiščemo strokovno pomoč. Skrb zase je v današnji situaciji čedalje bolj pomembna. Predvsem mladi naletijo na številne stiske, zato je pomembno imeti določene informacije o tem, kako ravnati v kritičnih situacijah, kako se izogniti manipulacijam.

Število ljudi z duševnimi boleznimi narašča. Vsak četrti prebivalec na svetu se je tekom svojega življenja soočil z vsaj  eno duševno boleznijo, povečuje se delež mladih. Zelo pomembno je prepoznavanje znakov in pravočasna  strokovna pomoč.

Večina otrok in mladostnikov nima znakov duševnih motenj, kar še ne pomeni, da imajo visoko stopnjo pozitivnega duševnega zdravja. Raziskave kažejo, da ima čustvene in vedenjske težave v Sloveniji približno 20 % 11, 12 in 13 – letnikov. Slovenski otroci in mladostniki imajo pogosto težave z nespečnostjo, z nervoznostjo, z razdražljivostjo in s potrtostjo. Zaskrbljujoč pa je tudi vpliv socialno–ekonomskih dejavnikov.

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje si prizadeva osveščati širšo javnost o pomembnosti duševnega zdravja in pomaga vsem, ki so zboleli za katerokoli duševno boleznijo.

Raziskave kažejo, da je v Sloveniji največji količnik samomorov v EU, najpogostejši duševni motnji sta depresija in anksioznost. Največ hospitaliziranih je bolnikov s shizofrenijo.

Duševne motnje lahko nastanejo zaradi različnih dejavnikov. Nekatere so prehodne narave, druge pa predstavljajo kronično obolelost, ki lahko vodijo v invalidnost. Pomembno je, da  duševne motnje prepoznamo in poiščemo strokovno pomoč, preden se težave poglobijo in se prepozno obravnavajo.

 

Za Zdravo šolo: mag. Barbi Klun.

Dostopnost