Select Page

Na pobudo Sveta Evrope od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov, katerega osnovni cilj je dvigniti zavest o pomembnosti učenja jezikov, saj tako podpiramo večjezičnost in medkulturno razumevanje. Spodbujati želimo vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje. V Evropi naj bi po ocenah obstajalo več kot 225 avtohtonih jezikov. Z njihovo ohranitvijo bomo obdržali jezikovno kot tudi kulturno raznolikost v Evropi.

Na Srednji šoli Zagorje smo ta dan obeležili z likovnimi izdelki na temo Moja najljubša misel. Dijaki so pri urah angleščine poiskali misel, ki jih pozitivno motivira, spodbuja v težkih trenutkih ali pa jih samo spravi v dobro voljo, ko jo preberejo. V skupinah so jo nato ustrezno likovno ozaljšali in jo na oglasni tabli ponudili v branje preostalim dijakom, zaposlenim na SŠ Zagorje in obiskovalcem šole. Upamo, da bomo z našimi izdelki odgnali kakšno negativno misel, spodbudili upanje v srcih in na ustnice priklicali nasmeh.

Nataša Stražišnik, vodja aktiva tujih jezikov

Dostopnost