Select Page
  • PISNI IZPIT SLOVENŠČINA, PETEK 1. 2. 2019 ob 9.00
  • PISNI IZPIT ZDRAVSTVENA NEGA, PONEDELJEK 4. 2. 2019 ob 9.00
  • PISNI IZPIT GOSPODARSTVO, PONEDELJEK 4. 2. 2019 ob 9.00
  • PISNI IZPIT MATEMATIKA, TOREK 5. 2. 2019 ob 9.00
  • PISNI IZPIT ANGLEŠČINA, TOREK 5. 2. 2019 OB 9.00

Kandidati  bodite v šoli vsaj 20 minut pred pričetkom pisnega izpita. S seboj  imejte le dovoljene pripomočke. Razpored po učilnicah bo objavljen na oglasni deski v 1. nadstropju.

Datumi ustnih izpitov:

Slovenščina, SREDA 6. 2. 2019, ob 9.40 v učilnici 16

Zdravstvena nega,  ČETRTEK, 14. 2. 2019 ob 7.00 v učilnici 15

Matematika,  PONEDELJEK, 11. 2. 2019 ob 13.15 v učilnici 14

Angleščina , PONEDELJEK, 11 2. 2019 ob 8.50 v učilnici 2

Gospodarstvo – 5.c,  TOREK 12 2. 2019 OB 12.30 v učilnici 14

Izdelek oz. storitev in zagovor – ekonomski tehnik,  SREDA 13. 2. 2019 OB 12.25 v učilnici 14

Storitev in zagovor (DSO),   SREDA 13. 2. 2019 OB 6.00  – DSO Izlake

Natančnejši razpored po kandidatih bo  objavljen v PONEDELJEK  4. 2. 2019 na oglasni tabli v prvem nadstropju.

Zagorje, 31. 1. 2019                                                                                 Tatjana Zupanc, tajnica ŠMK PM

Dostopnost