Select Page

Mednarodni dan strpnosti je spominski dan, ki ga je v Deklaraciji o načelih strpnosti razglasila generalna konferenca UNESCO 16. 11. 1995: Če naj se mir ne razblini, mora biti zgrajen na temeljih intelektualne  in moralne solidarnosti človeštva. Na ta dan naj bi potekale aktivnosti, ki so usmerjene v izobraževalne ustanove in v širšo javnost. Obstaja zaskrbljenost zaradi vzpona dejanj nestrpnosti, nasilja, terorizma, ksenofobije, agresivnega nacionalizma, rasizma, antisemitizma, izključevanja, marginalizacije in diskriminacije, ki so uperjena proti nacionalnim, etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam, beguncem, priseljenim delavcem, priseljencem in ranljivim skupinam znotraj družb, kot tudi dejanj nasilja in ustrahovanja, ki so zagrešena nad posamezniki, ki uveljavljajo svojo svobodo mišljenja in izražanja.

V šolskem letu 2018/2019 poteka projekt MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO. Namen projekta je ozaveščanje otrok in mladih o različnih oblikah nestrpnosti in spodbujanja nestrpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja.

Na naši šoli bomo v okviru pouka izvedli anketo o vaši strpnosti v 1. in 2. letniku programa Zdravstvena nega. Analiza ankete bo objavljena na prostoru, namenjenem Zdravi šoli.

Za Zdravo šolo,

Barbi Klun.

Dostopnost