Select Page

Vračanje dokumentacije praktičnega usposabljanja za  1.C, 2. C in 2.D

Dijake obveščam, da prinesejo izpolnjeno dokumentacijo  o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom  v četrtek, 21. 6. 2018, v učilnico št.14.

  1. C ob 8.00 in
  2. C ob 9.00 .

Organizatorica PUD

Suzana Vozel

Dijake obveščam, da prinesejo izpolnjeno dokumentacijo  o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom  v četrtek, 21. 6. 2018, v učilnico št.20.

2. D ob 9.00

Organizatorica PUD

Mojca Omahne

Dostopnost