Select Page

Četrtek, 29. 6. 2017

PTP – predmetni izpit (Nenad K.)

Ustno ob 7:15 – učilnica 14, komisija: Bogo Lukan, Tatjana Zupanc, Zdenka Resnik

TJ1: Angleščina, angleščina v zdravstvu

Pisno ob 8:00 – učilnica 2, nadzorna učiteljica: Nataša Stražišnik

Ustno ob 9:30 – učilnica 2, komisija: Nataša Stražišnik, Anja Hamer, Vanesa Škornik

Slovenščina

Pisno ob 8:00 – učilnica 29, nadzorna učiteljica: Maruša Kolar

Ustno ob 9:30 – učilnica 29, komisija: Maruša Kolar, Bernarda Kričej, Danica Štrtak

ANF – Anatomija in fiziologija, naravoslovje

Ustno ob 8:00 – učilnica 41, komisija: Štefan Kološa, Samo Šiles, Karmen Tofolini

KIS – Kuhanje in strežba, ODA – Obroki in dogodki z animacijo

Ustno in praktično ob 8:00

Zunanja kuhinja, komisija: Teo Gosak, Andrej Naglav, Suzana Vozel

VZD – Zdrava prehrana

Pisno ob 8:00 – učilnica 17, nadzorni učitelj: Stana Kovač Hace

Ustno ob 9:00 – učilnica 17, komisija: Stana Kovač Hace, Tjaša Vogel, Barbi Klun


Petek, 30. 6. 2017

Kemija, Kemija v stroki,

Higiena in mikrobiologija, Farmakologija,

DIN-Naravoslovje (samo ustno)

Pisno ob 8:00 – učilnica 17, nadzorna učiteljica: Stana Kovač Hace

Ustno ob 9:30 – učilnica 17, komisija: Stana Kovač Hace, Štefan Kološa, Tjaša Vogel

Osebne finance in davki, osnove podjetništva

Ustno ob 8:00

učilnica 14, komisija: Tatjana Zupanc, Suzana Vozel, Dani Štrtak

Športna Vzgoja

Praktični del ob 8:00

Športna hala, komisija: Andrej Naglav, Teo Gosak, Karmen Pevec


Ponedeljek, 3. 7. 2017

Matematika, matematika v zdravstvu

Pisno ob 7:15 – učilnica 1, nadzorna učiteljica: Barbi Klun

Ustno ob 8:30 – učilnica 1, komisija: Barbi Klun, Marija Urbančič Suhadolnik, Teo Gosak

Družboslovje, DIN – Družboslovje

Državljanska vzgoja

Ustno ob 8:00– učilnica 28, komisija: Zdenka Resnik, Vanda Macerl, Karmen Pevec

Strokovna terminologija

Ustno ob 8:00– učilnica 29, komisija: Nevenka Medija, Mojca Omahne, Anita Mazij

VZD – Zdrava prehrana, PRB – poznavanje blaga

Pisno ob 8:00 – učilnica 17, nadzorna učiteljica: Tjaša Vogel

Ustno ob 9:00– učilnica 17, komisija: Tjaša Vogel, Stana Kovač Hace, Vanesa škornik


Torek, 4. 7. 2017

Osnove patologije v povezavi s kliničnimi vedami (pisno)

Pisno ob 7:00 – učilnica 30, nadzorni: dr. Franc Novak

Komisija: Jožica Jelen Jurič, Anita Mazij

Humana genetika

Ustno ob 8:00– učilnica 41, komisija: Štefan Kološa, Mira Pernat Bračko, Samo Šiles

Življenjske aktivnosti ANI T, Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih T

(pisno in ustno)

Prva pomoč in nujna medicinska pomoč P (praktični del)

Pisno ob 8:00 – učilnica 29, nadzorna: Jožica Jelen Jurič

Ustno in praktični del ob 9:00, komisija: Jožica Jelen Jurič, Anita Mazij, Danica Štrtak

Dostopnost