Select Page

Priprave na popravne izpite bodo v sredo, 28. 6. 2017. Dijaki pridite pripravljeni, da lahko vprašate tisto, česar ne razumete.

Razpored:

Slovenščina ob 8:00

·         Maruša Kolar – 29

·         Bernarda Kričej – 28

·         Danica Štrtak – knjižnica


TJ1: Angleščina ob 8:00

·         Nataša Stražišnik -2


Matematika

·         1. in 2. letniki pri Mariji Urbančič Suhadolnik – 1 ob 8:00

·         3. in 4. letniki pri Mariji Urbančič Suhadolnik – 1 ob 9:00

·         1. in 2. letniki pri Barbi Klun – 25 ob 8:00

·         3. in 4. letniki pri Barbi Klun – 25 ob 8:00


Anatomija in fiziologija, humana genetika, farmakologija, naravoslovje ob 8:00

·         Štefan Kološa – 41

·         Karmen Tofolini – 20


Kemija, kemija v stroki

·         Stana Kovač Hace – 17 ob 8:00

·         Štefan Kološa – 41 ob 9:00


Higiena in mikrobiologija, VZD

·         Stana Kovač Hace – 17 ob 9:00


Obroki in dogodki z animacijo

·         Suzana Vozel – 14 ob 8:00


Osnove Podjetništva

·         Suzana Vozel – 14 ob 9:00


Osebne finance in davki –

·         Tatjana Zupanc – 40 ob 8:00


Družboslovje

·         Zdenka Resnik –  32 ob 8:00

·         Vanda Macerl – 32 ob 9:00


Zdravstvena nega (ANI, ZNB, NPP):

·         Jožica Jelen Jurič – 30 ob 8:00

·         Anita Mazij – 30 ob 9:00


Poznavanje blaga, naravoslovje

·         Tjaša Vogel –   27 ob 8:00


Kuhanje in strežba

·         Teo Gosak  – zunanja kuhinja ob 8:00

Dostopnost