Select Page

Umivanje rok in umivanje zob v Vrtcu Center Zagorje

V mesecu februarju in marcu so  dijaki tretjih in drugih letnikov Srednje šole Zagorje, smer zdravstvena nega, obiskali Vrtec Center Zagorje. Pripravljali so se na dva manjša projekta  Higiensko umivanje rok in Pomen redne higiene zob. Pri omenjenem predmetu so se na ta dogodek  pripravili zelo profesionalno in odgovorno. Izdelovali so plakate, igre, pisali zgodbice, pesmice v slovenskem in angleškem jeziku, saj je bilo sodelovanje med drugim tudi medpredmetno. Z nami je sodelovala tudi diplomirana vzgojiteljica iz Vrtca Center Zagorje gospa Anita Suša. Na omenjeni temi smo, profesorji in dijaki napisali dva prispevka in ju objavili v zdravstvenem glasilu Zbornice zdravstvene in babiške nege- Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Utrip (objava v aprilski in majski številki). Prispevka si lahko preberete na spletni strani Zbornice- Zveze in na šolski oglasni deski (stekleni), ki se nahaja zraven zbornice.

Glasilo Utrip je dostopno na spletni strani Zbornice- Zveze https://www.zbornica-zveza.si/ .

Dostopnost