Select Page

Priprave na popravne izpite

Sreda, 29. 6. 2016

 

Angleščina, Strokovna angleščina:

·         1. c, 1. d ob 8:00 v učilnici 32

·         2. c, 2. d ob 9: 30 v učilnici 32

TJ1: Angleščina:

·         1. B ob 8:00 v učilnici 2

·         2. A, 2. B ob 9:00 v učilnici 2

·         3. B, 4. A ob 10:30 v učilnici 2

ANF: Humana genetika, Anatomija s fiziologijo, Biologija:

·         1. A, 1. B ob 8:00 v učilnici 41

·         2. A, 2. B ob 9:30 v učilnici 41

·         3. A, 3. B ob 11:00 v učilnici 41

 

ZNE • Diagnostično-terapevtski postopki in posegi T

ZNG • M8: Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti T

ZNE • Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih T

Zdravstvena nega s specialnimi znanji

Temeljna znanja zdravstvene nege

ZNE • Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih T:

·         2. B ob 8:00 v učilnici 15

·         3. B ob 9:00 v učilnici 15

·         4. B ob 10:00 v učilnici  15

 

Matematika:

·         2. A, 2. B ob 8:00 v učilnici 1

·         3. A ob 8:00 v učilnici 25

·         3. B ob 9:30 v učilnici 1

·         4. A, 4. B ob 9:00 v učilnici 25

·         4. D ob 10:00 v učilnici 25

·         1. C, 1. D ob 11:00 v učilnici 25

Fizika, Fizika v zdravstveni negi:

·         3. A ob 11:00 v učilnici 1

·         4. D ob 11: 00 v učilnici 20

Naravoslovje:

·         1. C ob 11:30 v učilnici 41

·         2. D ob 11:00 v učilnici 23

Družboslovje:

·         2. D ob 8:00 v učilnici 28

·         1. E ob 9:00 v učilnici 28

Slovenščina:

·         1. C ob 8:00 v knjižnici

·         2. B ob 8:00 v učilnici 16

·         3. A ob 8:00 v učilnici 29

·         4. A ob 8: 30 v učilnici 29

·         5. C, 5. D ob 9:00 v učilnici 29

Prodajni procesi, Temelji pravne kulture, Poznavanje blaga:

·         2. C ob 8:00 v učilnici 40

·         1. C ob 9:00 v učilnici 23

Trženje turističnih destinacij, Poslovanje trgovskega podjetja:

·         1. C ob 8:00 v učilnici 14

·         5. D ob 9:00 v učilnici 14

Dostopnost