Select Page

Srednja šola Zagorje je edina srednja šola v Zasavju, ki ima dolgoletne izkušnje z mednarodnim sodelovanjem v sklopu projektov Comenius in Leonardo Da Vinci.

V šolskem letu 2015/2016 pa smo začeli z dvoletnim projektom praktičnega usposabljanja z delom v tujini preko programa Erasmus+. V februarju 2015 smo se prijavili na razpis Nacionalne agencije Slovenija in bili uspešni. Povezali smo se podjetjem EVOLVO, ki nudi delovna mesta dijakom v Milanu, Budimpešti in na Dunaju.

V dveh šolskih letih bomo omogočili 30 dijakom 3. letnika gastronomija/hotelirstvo ter 4. letnika zdravstvene nege enomesečno praktično usposabljanje z delom v Milanu.

1. 11. 2015 se je odpravilo 16 dijakov in 2 mentorici na pot proti Milanu. Dijaki so nastanjeni v hostlu Ostello Linda. Vsakodnevno so jim zagotovljeni trije obroki. Brezplačno jim je na voljo mesečna vozovnica za metro, tramvaj, avtobus in vlak. Bivanje v Milanu vključuje tudi brezplačno mesečno dodatno zavarovanje za primer poškodbe ali nesreče na delovnem mestu.

Gastronomi delajo v kuhinji in strežbi Madama Hostla Bistrot v središču Milana. Zanimivost delovnega objeta je, da je bil v preteklosti policijska postaja, letos spomladi pa so iz recikliranih materialov prvotne zgradbe naredili nov hostel. Takšen objekt, kot hostel, je edini v Milanu. 5 dijakov dela v dveh izmenah. V kuhinji spoznavajo italijansko kulinariko, dvakrat pa so že pripravili slovenski jedi za Happy Hour – italijanska posebnost, ko vsak dan med 18.00 in 21.00 gostje lahko za določen znesek pojedo, kolikor hrane želijo. En dijak dela v strežbi, kjer spoznava navade italijanskih gostov ter se uri v učenju italijanskega jezika.

11 dijakov programa zdravstvena nega dela v domovih starejših Copselios, ki veljajo v Milanu za »nadstandarne« domove . Razporejeni so v tri enote: Quarenghi, Ornato in Baroni. Delajo v dopoldanski in popoldanski izmeni. Vsak dijak ima mentorja, s pomočjo katerega spoznava delo v domu, hkrati pa ga mentor, pod nadzorom, uvaja v določeno samostojno delo.  Dijaki tako sodelujejo pri popolnoma vsakdanjih opravilih, kot je hranjenje oskrbovancev, hkrati pa izkazujejo svoje znanje, ki so ga pridobili v letih šolanja na naši šoli, pri samostojnem delu z oskrbovanci.

Praksa in življenje v Milanu so za dijake posebna izkušnja. Nudi jim vpogled v italijansko kulturo, navade in drugačno mentaliteto, hkrati pa od njih zahteva prilagajanje in samostojnost ter uporabo tujega jezika v vsakdanjem sporazumevanju. Dijaki bodo z enomesečnim PUD-om v Milanu pridobili ogromno delovnih in življenjskih izkušenj ter spoznanj, ki so neprecenlji.  Z Europassom pa bodo imeli dobre reference pri bodočih delodajalcih.

Naj zaključim z mislijo, da je včasih pot do cilja zanimivejša in atraktivnejša kot cilj sam!

mag. Maruša Kolar, vodja mednarodnega sodelovanja v SŠZ

Galerija slik

 

Dostopnost