Select Page

PONEDELJEK, 1. 7. 2013

MATEMATIKA, MATEMATIKA V ZDRAVSTVU,

POSLOVNO RAČUNSTVO

Pisno ob 7.30 v uč.: 1

Nadzorna učiteljica: Vidmar B.

Ustno ob 9.00 v uč.: 1

Komisija: Vidmar B., Nurkovič I., Lukan B., Urbančič S. M.

 

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Pisno ob 8.00 v uč.: 27, nato ustno

Komisija: Zupanc T., Vozel I., Nurković I.

 

STROKOVNA TERMINOLOGIJA

Pisno ob 8.00 v uč.: 2

Nadzorna učiteljica: Medija N.

Ustno ob 9.00 v uč.: 2

Komisija: Medija N., Macerl V., Bračko P. M.

 

ZGODOVINA,

DRUŽBOSLOVJE

Ustno ob 9.30 v uč.: 28

Komisija: Resnik Z., Bračko P. M., Vozel S.

 

M1 – PROJEKTI IN POSLOVANJE PODJETJA,

TEMELJI PRAVNE KULTURE

Ustno ob 11.00 v uč.: 41

Komisija: Vozel S., Zupanc T., Macerl V.

 

OBLIKOVANJE PRODAJNEGA PROSTORA

Ustno ob 9.00 v učilnici za praktični pouk

Komisija: Pevec K., Martinšek L., Resnik Z.


 

TOREK, 2. 7. 2013

ANGLEŠČINA,

STROKOVNA ANGLEŠČINA

Pisno ob 7.30 v uč.: 2

Nadzorna učiteljica: Potočnik A.

Ustno ob 9.00 v uč.: 2

Komisija: Keršnik L., Potočnik A., Macerl V.

 

KEMIJA,

KEMIJA V STROKI,

NARAVOSLOVJE – 1. D

Pisno ob 7.30 v uč.: 17

Nadzorna učiteljica: Vogel T.

Ustno ob 8.30 v uč: 17

Komisija: Kovač H. S., Kološa Š., Tofolini K.

 

NARAVOSLOVJE,

ZDRAVSTVENA VGOJA – 1. C

Ustno ob 10.00 v uč: 17

Komisija: Tofolini K., Kovač H. S., Vogel T.

 

FIZIKA, FIZIKA V ZDRAVSTVENI NEGI

Pisno ob 7.30 v uč.: 17

Nadzorna učiteljica: Vogel T.

Ustno ob 9.00 v uč.: 1

Komisija: Vidmar B., Nurković I., Vogel T.

 

VZD – HIGIENA IN MIKROBIOLOGIJA

Pisno ob 7.30 v uč.: 17

Nadzorna učiteljica: Vogel T.

Ustno ob 10.00 v uč.: 41

Komisija: Jelen J. J., Mazij A., Kološa Š.

 

M2 – ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA,

FARMAKOLOGIJA

Ustno ob 10.00 v uč.: 41

Komisija: Kološa Š., Jelen J. J., Mazij A.


 

SREDA, 3. 7. 2013

SLOVENŠČINA

Pisno ob 7.30 v uč.: 29

Nadzorna učiteljica: Kričej B.

Ustno ob 9.00 v uč.: 29

Komisija: Kričej B., Kolar M., Štrtak D.

 

M1 – ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI IN NEGOVALNE INTERVENCIJE,

M1- DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKI POSTOPKI IN POSEGI,

M1 – PRVA POMOČ IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ

ZDRAVSTVENA DEJAVNOST IN ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI V ZDRAVSTU

ZDRAVSTVENA NEGA PRI RAZLIČNIH BOLEZENSKIH STANJIH

Dijaki, ki imajo teoretični del izpita, pišejo ob 8.00 v uč.: 16, nato imajo praktični del ob 9.00 v uč.: 15

Nadzorna učiteljica: Mazij A.

Komisija: Jelen J. J., Mazij A., Marinović M.

 

OSNOVE PATOLOGIJE V POVEZAVI S KLINIČNIMI VEDAMI

Pisni ob 7.00 v uč.: 30. Pišejo 1,5 ure

Komisija: dr. F. Novak, Jelen J. J., Mazij A.

 

POZNAVANJE NEŽIVILSKEGA BLAGA

Ustno ob 7.30 v uč.: 41

Komisija: Kološa Š., Zupanc T., Vozel S.

 

POSTREŽBA PIJAČ

Ustno ob 8.00 v učilnici za praktični pouk

Komisija: Naglav A., Gosak T., Omahne M.

 

OBROKI IN DOGODKI Z ANIMACIJO

Ustno ob 9.00 v uč.: 28

Komisija: Vozel S., Naglav A., Omahne M.

 

M5 – KOMERCIALNO POSLOVANJE,

M2 – POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA

Ustno ob 10.00 v uč.: 40

Komisija: Vozel S., Zupanc T., Lukan B.


 

ČETRTEK, 4. 7. 2013

ŠPORTNA VZGOJA

Ob 8.00 v športni hali (obvezna športna oprema)

Komisija: Naglav A., Uranič R.

 

M2 – HUMANA GENETIKA

Ustno ob 9.00 v uč.: 41

Komisija: Kološa Š., Uranič R., Marjanović M.

 

STROKOVNO DRUŽBOSLOVJE

Ustno ob 9.30 v uč.: 28

Komisija: Bračko P. M., Resnik Z., Potočnik A.

 

PRODAJNI PROCESI – PRB

Pisno ob 9.00 v uč.: 40

Nadzorna učiteljica: Vozel S.

Ustno ob 10.00 v uč.: 40

Komisija: Vozel S., Bračko P. M., Resnik Z.

 

TURISTIČNO DESTINACIJSKI MENEDŽMENT,

TRŽENJE TURISTIČNIH DESTINACIJ

Ustno ob 10.00 v uč.: 40

Komisija: Bračko P. M., Vozel S., Resnik Z.

 

Dostopnost