Select Page

Srednje strokovno izobraževanje

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

V srednje strokovno izobraževanje se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali je uspešno zaključil nižje poklicno izobraževanje. Z izobraževalnim programom se lahko kot pogoj za vključitev določijo tudi posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti, če so te potrebne za uspešno izobraževanje in opravljanje dela v določeni dejavnosti oziroma stroki.

Izobraževanje traja 4 leta, zakon pa omogoča največ 5 let.

Izobraževanje se konča s poklicno maturo in s katero se pridobi srednja strokovna izobrazba. S poklicno maturo se je mogoče vpisati v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo. Izobraževanje omogoča razširiti in izpopolniti splošno izobrazbo iz vseh temeljnih splošno-izobraževalnih predmetov. Pridobitev splošne izobrazbe je hkrati namenjena pripravi dijakov na nadaljnji študij na višjih in visokih strokovnih šolah, posebej pa spoznavanju in poglabljanju teoretičnih principov, ki omogočajo razumevanje in obvladovanje ustreznega strokovnega področja. Temeljni cilj izobraževanja je razvijanje strokovne usposobljenosti za samostojno opravljanje zahtevnejših in nestandardiziranih, kompleksnih delovnih opravil, za sodelovanje pri delu, povezanem z razvijanjem tehnologije dela in delovnih procesov ter za delo v pripravi in kontroli delovnih procesov. Poklicna in strokovna usposobljenost mora zagotavljati obvladanje tehnološko in delovno kompleksnejših delovnih procesov, sposobnost prenašanja poklicnega znanja v netipične situacije, pripravljanja in nadzorovanja delovnih postopkov, posebej kakovosti dela, sposobnost motiviranja delovnih skupin ter samostojnega reševanja tehnoloških in delovnih problemov.

Program Zdravstvena nega (pdf)

videossz

 

 

 

 

Dostopnost