Select Page

Seznam šolskih potrebščin Zdravstvena nega

Srednja šola Zagorje – Zdravstvena nega SSI

Seznam potrebščin za šolsko leto 2015/2016 za 1. letnik

Delovni zvezki, ki jih je določila šola

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 J. Vogel, S. Kastelic, J. Ozimek: SLOVENŠČINA 1, Z besedo do besede, zbirka nalog, 1. del 9789610103127 MKZ 11,90
1 J. Vogel, S. Kastelic, J. Ozimek: SLOVENŠČINA 1, Z besedo do besede, zbirka nalog, 2. del 9789610105374 MKZ 11,90
1 C. Oxenden, C. Latham Koenig: ENGLISH FILE, Pre-Intermediate, 3. izdaja, učbenik + iTutor za angleščino 9780194598651 MKT 33,90
1 C. Oxenden, C. Latham Koenig: ENGLISH FILE, Pre-Intermediate, 3. izdaja, delovni zvezek + iChecker za angleščino 9780194598736 MKT 22,50
1 Š. Plut: ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik 9788634129625 DZS 21,80
1 A. Fink, P. V. Kobilšek: ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA PRI ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, učbenik 9789616864107 GRAFENAUER ZALOŽBA 26,90
1 A. Fink, P. V. Kobilšek: OSNOVE ZDRAVSTVENE NEGE, učbenik 9789616864169 GRAFENAUER ZALOŽBA 19,60
7 OVITEK ZA KNJIGE, prilagojen za vse velikosti
Skupaj: 148,50

Seznam učbenikov

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 D. Ambrož et al.: OD BRANJA DO ZNANJA Književnost 1, učbenik 9788634142068 DZS 16,80
1 J. Vogel, S. Kastelic, J. Ozimek: SLOVENŠČINA 1, Z besedo do besede, učbenik za slovenščino-jezik 9789610100065 MKZ 20,40
1 R. Brilej: ALFA, Linearna funkcija, založba ATAJA – OMEJENO ŠTEVILO UČBENIKOV 9789616734028 ATAJA 16,90
1 R. Brilej: ALFA, Realna števila, založba ATAJA – OMEJENO ŠTEVILO UČBENIKOV 9789616734011 ATAJA 16,90
1 M. Karlovšek, V. Robnik: ZGODOVINA ZA SREDNJE STROKOVNO IN POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE, učbenik 9789610202509 DZS 16,60
1 N. A. Campbell, J. B. Reece: BIOLOGIJA 1, Zgradba in delovanje celice, učbenik 9783708605692 MOHORJEVA 17,50
1 J. Požar: HRANOSLOVJE – ZDRAVA PREHRANA, učbenik, založba PIVEC – OMEJENO ŠTEVILO UČBENIKOV 9789616494120 PIVEC 10,03
1 J. Drobne, P. Mohar: VZGOJA ZA ZDRAVJE, učbenik 9789612188313 MOHORJEVA CELJE 15,00
1 B. Čeh, D. Dolenc: SNOVI, OKOLJE, PREHRANA, učbenik 9789610200772 DZS 17,50
Skupaj: 147,63

 

 

Srednja šola Zagorje – Zdravstvena nega SSI

 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2015/2016 za 2. letnik

Delovni zvezki, ki jih je določila šola

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 J. Vogel, S. Kastelic, M. Hodak: SLOVENŠČINA 2, Z besedo do besede, zbirka nalog, 1. del 9789610105848 MKZ 11,90
1 J. Vogel, S. Kastelic, M. Hodak: SLOVENŠČINA 2, Z besedo do besede, zbirka nalog, 2. del 9789610107378 MKZ 11,90
1 R. Brilej: ALFA, Geometrijski liki in telesa 9789616734097 ATAJA 16,90
1 R. Brilej: ALFA, Potenčna in kvadratna funkcija 9789616734073 ATAJA 16,90
1 C. Oxenden, C. Latham Koenig, P. Seligson: NEW ENGLISH FILE, Pre-Intermediate, učbenik za angleščino 9780194384339 MKT 32,90
1 C. Oxenden, C. Latham Koenig, P. Seligson: NEW ENGLISH FILE, Pre-Intermediate, delovni zvezek + CD-ROM za angleščino 9780194387675 MKT 22,50
1 Š. Plut: ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik 9788634129625 DZS 21,80
1 S. Pernat, N. Kisner, M. Rozman, M. Klasinc ZDRAVSTVENA NEGA 3, učbenik 9789616817523 PIVEC 16,28
1 A. Fink, P. V. Kobilšek: ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA PRI ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, učbenik 9789616864107 GRAFENAUER ZALOŽBA 26,90
1 A. Fink, P. V. Kobilšek, M. Mesarec: DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKI PRISTOPI IN FIZIKA V MEDICINI, učbenik 9789616864152 GRAFENAUER ZALOŽBA 26,80
1 R. Čepon: ZDRAVSTVENA TERMINOLOGIJA, delovni učbenik 9789612414368 MODRIJAN 17,20
11 OVITEK ZA KNJIGE, prilagojen za vse velikosti
Skupaj: 221,98

Seznam učbenikov

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 M. Karlovšek, V. Robnik: ZGODOVINA ZA SREDNJE STROKOVNO IN POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE, učbenik 9789610202509 DZS 16,60
1 J. J. Kenda et al.: OD BRANJA DO ZNANJA Književnost 2, učbenik 9789610200857 DZS 19,10
1 J. Vogel, S. Kastelic, M. Hodak: SLOVENŠČINA 2, Z besedo do besede, učbenik za slovenščino-jezik 9789610105398 MKZ 22,90
1 R. Brilej: ALFA, Potence in koreni, funkcija in njene lastnosti, založba ATAJA – OMEJENO ŠTEVILO UČBENIKOV 9789616734042 ATAJA 16,90
1 J. Drobne, P. Mohar: VZGOJA ZA ZDRAVJE, učbenik 9789612188313 MOHORJEVA CELJE 15,00
1 A. Prebil, J. Drobne, P. Mohar: KOMUNIKACIJA V ZDRAVSTVU, učbenik, založba MOHORJEVA – OMEJENO ŠTEVILO UČBENIKOV 9789612188283 MOHORJEVA CELJE 15,00
1 A. Prebil, P. Mohar: ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU, učbenik 9789619285541 GRAFENAUER ZALOŽBA 16,20
Skupaj: 121,70

 

 

Srednja šola Zagorje – Zdravstvena nega SSI

 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2015/2016 za 3. letnik

Delovni zvezki, ki jih je določila šola

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 C. Oxenden, C. Latham Koenig: NEW ENGLISH FILE, Intermediate, Student`s book, učbenik za angleščino 9780194518000 MKT 33,90
1 C. Oxenden, C. Latham Koenig: NEW ENGLISH FILE, Intermediate, delovni zvezek + CD-ROM za angleščino 9780194518062 MKT 22,50
1 J. Vogel, S. Kastelic, M. Hodak: SLOVENŠČINA 3, Z besedo do besede, zbirka nalog, 1. del 9789610107392 MKZ 11,90
1 R. Brilej: ALFA, Polinomi in racionalne funkcije 9789616734110 ATAJA 12,90
1 R. Brilej: ALFA, Eksponentna in logaritemska funkcija, kotne funkcije 9789616734103 ATAJA 16,90
1 Š. Plut: ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik 9788634129625 DZS 21,80
1 V. Hrastnik, M. Košak: PRVA POMOČ IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ, zbirka nalog in vaj 9789616494793 PIVEC 7,51
1 V. Hrastnik, M. Košak: PRVA POMOČ IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ, učbenik 9789616494113 PIVEC 11,69
1 S. Pernat, N. Kisner, M. Rozman, M. Klasinc ZDRAVSTVENA NEGA 3, učbenik 9789616817523 PIVEC 16,28
1 J. Zorec: ZDRAVSTVENA NEGA ZDRAVEGA IN BOLNEGA OTROKA, učbenik 9789616494946 PIVEC 16,28
1 A. Fink, J. Jelen Jurič, J. Kolar: ZDRAVSTVENA NEGA STAROSTNIKA, učbenik 9789616864077 GRAFENAUER ZALOŽBA 22,80
11 OVITEK ZA KNJIGE, prilagojen za vse velikosti
Skupaj: 194,46

Seznam učbenikov

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 D. Ambrož et al.: OD BRANJA DO ZNANJA Književnost 3, učbenik 9789610201762 DZS 19,20
1 J. Vogel, S. Kastelic, M. Hodak: SLOVENŠČINA 3, Z besedo do besede, učbenik 9789610107385 MKZ 22,40
Skupaj: 41,60

 

 

Srednja šola Zagorje – Zdravstvena nega SSI

 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2015/2016 za 4. letnik

Delovni zvezki, ki jih je določila šola

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 C. Oxenden, C. Latham Koenig: NEW ENGLISH FILE, Intermediate, Student`s book, učbenik za angleščino 9780194518000 MKT 33,90
1 C. Oxenden, C. Latham Koenig: NEW ENGLISH FILE, Intermediate, delovni zvezek + CD-ROM za angleščino 9780194518062 MKT 22,50
1 R. Brilej: ALFA, Polinomi in racionalne funkcije 9789616734110 ATAJA 12,90
1 R. Brilej: ALFA, Eksponentna in logaritemska funkcija, kotne funkcije 9789616734103 ATAJA 16,90
1 S. Pernat, N. Kisner, M. Rozman, M. Klasinc ZDRAVSTVENA NEGA 3, učbenik 9789616817523 PIVEC 16,28
1 A. Fink, J. Jelen Jurič, J. Kolar: ZDRAVSTVENA NEGA STAROSTNIKA, učbenik 9789616864077 GRAFENAUER ZALOŽBA 22,80
6 OVITEK ZA KNJIGE, prilagojen za vse velikosti
Skupaj: 125,28

Seznam učbenikov

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 D. Ambrož et al.: OD BRANJA DO ZNANJA Književnost 4, učbenik 9789610202301 DZS 18,70
1 J. Vogel, S. Kastelic, M. Hodak: SLOVENŠČINA 4, Z besedo do besede, učbenik za slovenščino-jezik 9789610113270 MKZ 22,40
1 I. Šumak: ZDRAVSTVENA NEGA INFEKCIJSKEGA BOLNIKA, učbenik 9789616494922 PIVEC 16,28
Skupaj: 57,38

Dostopnost