Select Page

Poklicno tehniško

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

V poklicno-tehniško izobraževanje se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil srednje poklicno izobraževanje. Izobraževanje traja dve leti, konča s poklicno maturo. Poklicno-tehniško izobraževanje tako omogoča absolventom srednjega poklicnega izobraževanja pridobiti srednjo strokovno izobrazbo, ki je enakovredna izobrazbi, pridobljeni po štiriletnih izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja, S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja prav tako omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo. Značilnosti in cilji poklicno-tehniškega izobraževanja so enaki srednje strokovnemu.

Program Gastoronomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost