Select Page

Načrt dejavnosti Zdrave šole za leto 2012

NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2012/13

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v okviru Zdrave šole izvedli številne dejavnosti. Letošnja rdeča nit so odnosi, zato bomo bolj dejavni na tem področju. Različne oblike osveščanja dijakov o dobrih medsebojnih odnosih, o vrednotah, bomo izvedli v okviru interesnih dejavnosti, na projektnem tednu, pa tudi na dnevu odprtih vrat. Vključevali se bomo v vsakdanje življenje na šoli z osveščanjem dijakov, da bodo spoštljivi, sočutni in pripravljeni pomagati drugim.

Odločili smo se za naslednje dejavnosti:

1. Tek podnebne solidarnosti 2012/13

Dijaki bodo spoznali problematiko podnebnih sprememb in jih znali povezati z revščino, predvsem v Afriki. Spoznali bodo, da solidarnosti ni nikoli dovolj. Tek bo organiziral Rudolf Uranič, verjetno kros.

2. Zdravje za Zasavje

Projekt, ki smo ga že izvajali in ga bomo ponovili. Dijaki spoznajo zdrav življenjski slog in pomen prve pomoči. Dijaki bodo sami promovirali zdrav življenjski slog, postavljene bodo stojnice z materialom, izvajali bodo prvo pomoč. Mentorica je Jožica Jelen Jurič.

3. Zdrav zajtrk

Organizirali bomo zdrav zajtrk za prve letnike vseh programov. Dijaki bodo spoznali pomen zajtrka, kako naj bo zajtrk sestavljen in kakšen je pomen zdrave prehrane. Izvedla ga bo Mojca Omahne.

4. Medvrstniško nasilje, trgovina z ljudmi

Delavnice na to temo bo izvedla Lea Martinšek. Dijaki bodo spregovorili o nasilju, ki se pogosto pojavlja, spoznali bodo nevarnosti trgovine z belim blagom.

5. Kakšne vrednote imajo naši dijaki

Za dijake prvih letnikov bodo razredniki ponovili anketiranje o njihovih vrednotah. Za dijake višjih letnikov bomo spregovorili predvsem o: spoštovanju, pomoči drugim in sočutju.

6. Kontracepcija

Iz izkušenj vemo, da naši dijaki še vedno ne poznajo vseh vrst kontracepcije, zato bo o tej temi organizirala delavnice Stana Kovač Hace.

7. Sprejemanje samega sebe

Mnogi mladostniki so nesamozavestni, imajo slabo samopodobo. V Sloveniji imamo veliko samomorov, verjetno tudi zaradi tega. Karmen Tofolini bo za dijake organizirala delavnice o sprejemanju samega sebe.

8. Preventiva na področju drog

Mehke in trde droge so problem današnje civilizacije. Prof. Štefan Kološa bo poskušal dijakom o tem spregovoriti na drugačen način. Preventiva na tem področju je potrebna, vključiti jo moramo v letni delovni načrt.

9. Simbioza

Projekt nadaljujemo tudi to šolsko leto. Poudarek je na medgeneracijskem sodelovanju, dijaki poučujejo starejše o uporabi tehnologije. Mentorja bosta Aljaša Urbanija in Igor Vozel.

10. Tekmovanja

Naši dijaki se udeležujejo številnih tekmovanj: o diabetesu, pljučnih boleznih, Rdečem križu,…., na katerih so dokaj uspešni. Pridobivajo nova znanja in se učijo, kako povezati teorijo s prakso.

11. Obeleževanje svetovnih dni

Svetovne dneve: stekline, srca, teden mobilnosti, dojenja, duševnega zdravja,….bomo obeležili z ozvočnicami, plakati, zdrav zajtrk, predavanji,…..

 

Vodja tima Zdrave šole: mag. Barbi Vidmar

Dostopnost