Select Page

Ekolistina Srednje šole Zagorje

 Znaks

Srednja šola Zagorje

Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi

t: +386 (3) 56 55 400

f: +386 (3) 56 55 410

ss.zagorje@guest.arnes.si, www.sszagorje.si

 

sszeko

EKOLISTINA

Podpisniki ekolistine se v imenu dijakov šole, delavcev šole, staršev in lokalne oblasti

zavezujemo, da bomo upoštevali smernice Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje, ki ga poimenujemo »Ekošola kot način življenja«.

Obljubljamo, da se bomo s skupnimi močmi zavzemali za:

vljudno in kulturno obnašanje na šoli

krepitev dobrih medsebojnih odnosov

nudenje pomoči

varčevanje z naravnimi dobrinami (elektriko, vodo)

ločevanje odpadkov

čistočo v šolskih prostorih in okolici šole

dvigovanje ekološke zavesti dijakov in sokrajanov

odgovoren odnos do narave

izdelovanje različnih izdelkov iz odpadnih materialov

zdravo prehrano

sodelovanje na natečajih in projektih z ekološko vsebino

izboljšanje našega bivalnega okolja

lepšo prihodnost planeta

PODPISNIKI EKO LISTINE:

Anica Ule Maček, ravnateljica Srednje šole Zagorje

Bernarda Kričej, koordinatorica eko šole

Jaka Janež, predstavnik dijaške skupnosti,

Tadej Drolc, predstavnik sveta staršev

Zagorje ob Savi, 1. 9. 2011

 

Dostopnost